ПОЛИТИКА НА ИСПОРАКА

Wine.mk во моментов нуди испорака во Скопје и до сите поголеми градови и помали населени места во Македонија.
Нарачаните производи кои во моментот се на залиха и се нарачани во периодот од 08:00 до 12:30 часот во работните денови или од претходниот ден после 12:30 часот, ќе ви бидат испорачани наредниот работен ден меѓу 08:00 и 16:00 часот. Производите кои во моментот се на залиха, а се нарачани надвор од горенаведените периоди за нарачки или во ден на државен празник, ќе ви бидат испорачани првиот нареден работен ден во периодот од 08:00 до 16:00 часот.

Трошоците за испорака се следни:
• Доколку нарачката е со вредност помала од 2.000 денари, нарачателот плаќа фиксен трошок за испорака во износ од 120 денари (со ДДВ),
• доколку нарачката е со вредност од 2.000 денари или повеќе, нарачателот нема дополнителен трошок, без разлика за кое место на испорака станува збор.

Објавување на промени:
Доколку има некои промени во нашата политика на испорака истите ќе бидат објавени во оваа изјава за политика на испорака, на почетната страница и на други места за кои сметаме дека се соодветни.

Благодариме.

Последна промена: 17 Септември 2021 год.